Dolny Banner

....

"Kreatywność jest wyjściem poza wyobraźnię, 
bo wymaga, żeby daną rzecz rzeczywiście wykonać,
a nie tylko myśleć o niej"

- Ken Robinson